Ágæti lesandi

Vinsamlegast notið fyrirspurnarformið hér fyrir neðan fyrir fyrirspurnir og ábendingar ef eitthvað liggur á hjarta. Reynt verður að bregðast hratt við. Áhugaverðum fyrirspurnum verður ýmist svarað í tölvupósti eða á forsíðu vefjarins.